Tato modifikace obsahuje zkonvertováné i vlastní modely !! (GTA San Andreas, Google, vbus... atd)